KRM

Fantastiske muligheter for Stavanger maritime museum

Stavanger maritime museum har stor historisk verdi og et enormt potensiale for å bli et enda mer attraktivt og viktig museum. Det viser en konseptvalgutredning Stavanger kommune står bak, som skal til politisk behandling våren 2023.

Stavanger maritime museum forteller byens sjøfartshistorie, om Stavanger forhold til havet og hvordan havnen alltid har stått i sentrum for byens utvikling. De fire bygningene museet holder til i, midt i Vågen i Stavanger sentrum forteller også en viktig historie - i bygningskomplekset som er helt unikt i byen.

Sjøhusene og kjøpmannsgårdene i Nedre Strandgate 17, 19 og 21 og Standkaien 22 framstår som et Bryggen i Bergen i miniatyr, med autentiske bygninger, bakgårder og smau. Opp av Nedre Strandgate ligger de gamle terrassehagene som var nettopp hager for dem som har bodd og arbeidet i disse husene helt fra 1700-tallet.

På Stavanger maritime museum er det stor begeistring for at Stavanger kommune har sørget for en så grundig og god dokumentasjon av mulighetene og utfordringene i anlegget.

Les hele saken om Stavanger maritime museum her.