KRM

Mye på gang på Stavanger maritime museum!

Det fornyes både ute og inne.

Inne på museet har mange flittige hender jobbet med å pakke ned den gamle utstillingen i første etasje. Besøkende har vært kjent med utstillingen helt siden museet ble åpnet på sin nåværende lokasjon på 1980-tallet. Vi gleder oss til en ny utstilling som skal fortelle havnens mange historier og som åpner i august 2021.

Utenfor sjøhuset helt til venstre har det nå også kommet opp stillas på utsiden. Hva skjer?

Sjøhuset skal males. For å kunne gjøre det på en måte som er byggeteknisk og historisk riktig, må all «feil» maling skrapes ned først. De fleste gamle trehus har opprinnelig vært malt med tradisjonell linoljemaling. I senere tid har sjøhuset, akkurat som mange andre historiske bygg, blitt malt med moderne, kjemiske oljemalinger eller plastmalinger, lag på lag. Det fungerer ikke godt i lengden. Linoljemalingen, som fortsatt er inderst på treverket løsner og slår blærer, malingen blir alt for tett og fukt i treet kan ikke tørke ut. Kledningen og listverket kan råtne og må da skiftes ut.

Hvorfor velger vi å gå tilbake til tradisjonelle malingstyper? En viktig grunn er at vi mener at linolje er en byggeteknisk god løsning for å ta vare på kledningen og listverket. Linoljemalingen puster, den hjelper trevirken til å tørke ut igjen i tilfellet den blir fuktig. Malingen er også miljøvennlig – et rent naturprodukt som lages av plantebasert linolje og mineralske pigmenter.

Sjøhusene som er en del av Stavanger maritime museum, er ikke bare hjem til utstillingene som vises på museet. Bygningene er en del av museets fortelling om Stavangers historie som havneby. De to sjøhusene som står med gavlen mot Vågen er bygd omtrent 1830 og er to av de få bevarte anleggene som var typisk for vestsiden av Vågen. Nederst mot sjøen står lagerhuset som ble brukt som varelager, fiskemottak, lager for seil og rigg mm. Mot gaten har vi bolighus og kontor og oppover mot Straen ligger terrassehagene som hørte til eiendommene. På museet kan man fortsatt oppleve to av de en gang så vanlige kjøpmansgårdene.


Illustrasjon fra «Sjøhusrekken i Stavanger» utgitt av Stavanger kommune i 1993

MUST ønsker å formidle bygningene så autentisk som mulig og da gjelder det også å bruke tradisjonelle materialer og håndverksmetoder. Strandkaien 17 er forhåpentligvis bare begynnelsen av en utvendig tilbakeføring av alle bygningene som inngår i Stavanger maritime museum.

Stavanger kommune, som eier av bygningene, bekoster restaureringen av fasaden mot Vågen. MUST sin avdeling for bygg og samlingsforvaltning har det faglige ansvaret for gjennomføringen.

Før vi går i gang med å male det første sjøhuset på nytt skal vi lage en såkalt fargetrapp. Det er en fargeundersøkelse hvor malingen fjernes lagvis for å dokumentere de ulike fargene bygget har hatt siden det ble malt for første gang.

Vi er veldig spent på hva vi finner – og kanskje sjøhuset er ikke lengre hvit når vi tar ned stillaset i november…?

20.09.2020
Britta Goldberg
Avdelingsdirektør Bygg og samlingsforvaltning

Sjøhusene i Nedre Strandgate
Sjøhusene i Nedre Strandgate mot Vågen, 1890, Carl Johan Jacobsen / Stavanger byarkiv


Vågen, Kleivå, Bergene og Nedre Strandgate fra nordøst, 1906, Stavanger byarkiv

Mer lesestoff for de som har blitt nysgjerrig nå:

Sjøhusrekken i Stavanger, Stavanger kommune i 1993, kan lastes ned her:

Sjøhusrekken i Stavanger- Prosjekt for vern og fornyelse

Brukshusene ved sjøen, Helge Schjelderup, Stavanger Museum Årbok 1991, s.62-64.