KRM

Regjeringen foreslår 1 million til IRMAS

Interregionalt marinarkeologisk samarbeid

Regjeringen foreslår 1 million kroner til IRMAS (Interregionalt Marinarkeologisk samarbeid) i statsbudsjettet 2022. IRMAS er et samarbeid mellom Museum Vest ved Bergen sjøfartsmuseum, Museum Stavanger ved Stavanger maritime museum og Stiftelsen Norsk Folkemuseum ved Norsk Maritimt Museum. I budsjettfremlegget skriver Kulturdepartementet:

- «Regjeringen har i museumsmeldingen understreket behovet for samarbeid mellom museer og deling av kompetanse og ressurser, og foreslår på den bakgrunn 1 mill. kroner til Interregionalt marinarkeologisk samarbeid mellom Museum Stavanger, Norsk Folkemuseum og Museum Vest.»

Formålet med IRMAS er å løfte forskning og formidling av marinarkeologien. Prosjektet skal koordineres av Museum Stavanger ved Stavanger maritime museum.

- Marinarkeologien har bestått av små fagmiljø som primært har jobbet med forvaltningsprosjekt. Endelig er vi på vei for å få til et nødvendig løft for å få forsket på denne fantastisk spennende delen av museet og ikke minst vist de frem i utstillinger og formidlingen, sier maritim arkeolog ved Stavanger maritime museum, Arild Skjæveland Vivås.