KRM

Opplev utstillingen "Hjemmehavn Stavanger"

En sjørøver fra Talje, en krambod-bestyrerinne, en ung matros og en telegrafist som reiste jorda rundt fra Stavanger havn, er noen av dem du møter i utstillingen "Hjemmehavn Stavanger" på Stavanger maritime museum.

I utstillingen «Hjemmehavn Stavanger» kan du utforske Stavangers skipsflåte gjennom tidene og lære mer om hva en havn har vært, og er i dag. Du møter også noen av menneskene som har vært med på å forme havnen.

Hjemmehavn Stavanger maritime museum
Utforsk byens utvikling i de digitaliserte kartene på Stavanger maritime museum. Foto: Marie von Krogh/MUST

Utforsk - og forstå - hvordan byen har vokst fram rundt havnen, ved å studere gamle kart og tegninger som i digital versjon og lag på lag viser hvem som har bodd og virket i husene rundt Vågen og hvordan byen spredde seg utover fra nettopp den trygge havnen.


Velkommen til "Hjemmehavn Stavanger"!