KRM

Museets historie

Fra sjøfart til maritimt museum

Stavanger by er bygd rundt Vågen, havnen. På Stavanger maritime museum er det historien om livet i havnen du vil møte. Hvem har jobbet i havnen, hva har havnen tatt i mot av folk og varer gjennom tidene og hvor har de reist, de som forlot havnen. Eventyrlige og spennende fortellinger om virkeligheten i og rundt havnen møter de besøkende på Stavanger maritime museum.

Museet ligger i historiske sjøhus, midt i hjertet av Vågen på Strandkaien, i Stavanger sentrum.

På Stavanger maritime museum kan du også oppleve en gammel krambod, en av borgerskapets leiligheter, et rederkontor og et seilmakerloft slik det kunne vært på 1800-tallet. Og kommer du med barn og familier, kan du kle deg ut og leke at du er en skikkelig sjauer på kaien.

Etableringen

18. desember 1926 ble Stavanger Sjøfartsmuseums utstillinger åpnet for publikum i lånte lokaler ved Stavanger Museum i Muségaten 16. Formålet med opprettelsen var ønsket om å øke den generelle interesse for og kjennskap til skipsfart og andre maritime næringer. Sjøfartsmuseet skulle samle inn og bevare gjenstander, arkiver og annet materiale som dokumenterte byens sjøfartshistorie og dens betydning for distriktets økonomiske og kulturelle liv. Målet var videre å tilrettelegge dette materialet for forskning, og gjøre det tilgjengelig for publikum.

I nesten 30 år var Sjøfartsmuseet ubemannet, og først i 1954 fikk museet en egen styrer. Utpå 1960-tallet øker aktiviteten betraktelig, spesielt i forhold til satsningen på marinarkeologien. Dette endte med at museet i 1969 ved kongelig resolusjon ble pålagt forvaltningen av kulturminner under vann i Rogaland. I 1973 mottok museet jakten Anna af Sand som gave fra skipsreder Torolf Smedvig, og i 1984 mottok museet også Colin Archer-skøyta Wyvern i gave fra norsk oljeindustri. I 1985 åpnet Sjøfartsmuseet nye permanente utstillinger i de restaurerte kjøpmannsgårdene Nedre Strandgate 17&19. Gjennom utstillinger, undervisningsopplegg, foredrag og familiearrangementer økte museet sitt tilbud til skoleverk og publikum. Museet samarbeider med mange lag og organisasjoner som arbeider for å fremme kystkultur og maritim historie, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

1. juli 2012 skiftet Sjøfartsmuseet navn til Stavanger maritime museum.