KRM

Nedre Strandgate 17 og 19

Bygningenes historie

Nedre Strandgate 17&19 er de eneste av byens tradisjonelle kjøpmannsgårder som er bevart i sin helhet. De forteller i seg selv en viktig historie. Et besøk i bygningene gir unik innsikt om hvordan Stavanger, og Strandkaien, en gang var. 

De fire bygningene ble reist i perioden 1770-1840. Mot Vågen ligger sjøhusene vegg i vegg med gavlen vendt mot sjøen. Helt fram til begynnelsen av 1900-tallet kunne småfartøyer legge inntil sjøhusveggen for å laste og losse sine varer. Seinere har det blitt bygd både kai og gate somskiller bygningene fra sjøen. Mot det opprinnelige gateløpet på baksiden ligger hovedbygningene med krambod, kontorer og leiligheter. På den andre siden av gaten ligger en brønn og de typiske terrassehagene. Nedre Strandgate 17&19 tilhører Stavanger kommune. Hele eiendommen ble omfattende restaurert og modernisert i begynnelsen av 1980-årene. Det maritime museets utstillinger ble åpnet i mai 1985. Etter åpningen ble kommunen tildelt det ettertraktede “Europa Nostra”- diplomet for eksemplarisk rehabilitering og innredning av bygningene. Nå er de gamle sjøhusdørene ut mot Vågen erstattet av vinduer og åpent utsyn mot havnetrafikken. I museet kan du stå i fortidens miljø og betrakte livet i den moderne havnebyen utenfor husveggene. Slik kan sjøfartshistorien levendegjøres i sitt rette miljø.