KRM

Søemandsforeningen

Stavanger søemandsforening er en uavhengig forening samlokalisert med Stavanger maritime museum. 
Inngang fra Strandkaien 16. Adkomst via Helmich Gabrielsens plass, vis á vis Timbuktu og fiskerestauranten Straen.  

Kontaktperson: Kjell Bjerga. 
Telefon: 515 25 550
E-post: stavans(a)online.no