KRM
Utstilling

Fra sild til olje

Stavangers maritime historie

Utstillingen "Fra sild til olje" formidler stavangerregionens historie med et maritimt perspektiv. Her trekkes de lange historiske linjene i utviklingen av næringsliv og industri, fra de store sildefiskeriene på begynnelsen av 1800-tallet, og helt fram til vår tids olje- og gassindustri.

stavanger-maritime-museum-5.jpg#asset:16

Utstillingen er bygd opp rundt temaene sildebyen, skipsbyggingsbyen, havnebyen og oljebyen. Den viser hvordan sildefisket og handel utviklet seg på 1800-tallet, og hvor viktig internasjonal skipsfart, skipsbygging og maritim industri har vært for Stavangers utvikling. I denne fortellingen spiller også lokal kystkultur, båtbyggingstradisjoner, passasjertrafikk og havneutvikling en sentral rolle.

I utstillingsrommene vises blant annet forseggjorte modeller av bruksbåter fra Rogaland fra 1880-årene, en modell av Amerikaskipet Stavangerfjord som tilhørte rederiet Den Norske Amerikalinje A/S, og en del av røykesalongen fra kystrutskipet Stavanger 1, som ble bygd i 1914.

Stavangerfjord