KRM
Utstilling

Sjauing på kaien

Aktivitetsutstilling for barn

Sjauing på kaien er en aktivitetsutstilling for barn som har fjordafarten mellom bygd og by i 1950-årene som tema. I utstillingen finnes det en fjordabåt som ligger til kai i byen, et pakkhus, en torgbod, et postkontor og en krambod fylt med varer. I tillegg har utstillingen masse tidstypiske klær til å kle seg ut med, og et kassaapparat fylt opp med penger til å handle med.

JOBB SOM SKIPPER
Alt er bygd for at barn og familier kan leke og fortelle om folkelivet i byen i 1950-årene og delta i ulike aktiviteter: jobb som skipper på båten, sjauer på kaien, torghandler på Torjå eller butikkansatt i kramboden. Snakk i telefonen på pakkhuset, send et postkort til en onkel i Amerika, sørg for at melkespann og fôrsekker kommer vel av gårde på båten.

Sjauing på kaien