KRM

Våre forskningsområder

Rogalands maritime historie

Museets forskningsområder er hovedsakelig innenfor fagområdene maritim arkeologi og historie, kulturvitenskap, fotohistorie, museumsformidling og museologi, og vår dokumentasjon og forskningsvirksomhet er hovedsakelig knyttet til tema innenfor Rogalands maritime historie i en internasjonal sammenheng, Stavangers byhistorie i et maritimt perspektiv, sjøfolks historie, skipsbygging og lokale bruksbåttradisjoner, maritim arkeologi, vern av kulturminner i sjø og ferskvann, museumsformidling og museologi. Forskning med utgangspunkt i egne samlinger har høy prioritet.