KRM

Hafrsfjord 872

Forskningsprosjektet om slaget i Hafrsfjord

Stavanger maritime museum arbeider for å bringe fram ny og vesentlig informasjon om slaget ved Hafrsfjord i 872. Målet er å belyse den nasjonale betydningen som slaget ved Hafrsfjord i 872 har hatt.

Arbeidet til nå har bestått av søk etter slagstedet på sjøbunnen i Hafrsfjord og nye analyser av eksisterende kilder.

Resultatet er samlet i rapporten HAFRSFJORD 872 - Delprosjekt 1 av Arnfrid Opedal og Endre Elvestad. Prosjektet er et forsknings- og formidlingsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Museum Stavanger – Stavanger maritime museum, Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, HF-fakultetet ved Universitetet i Stavanger, samt Jærmuseet.

HAFRSFJORD 872- delprosjekt1, rapport.