KRM

Fotosamling

Stavanger maritime museum har en fotosamling som består av ca. 48 300 historiske foto, som er tatt mellom 1895-1960.

Samlingen reflekterer de historiske endringene i Rogalands sjøfartshistorie, næringsliv og byutvikling, og for regionens kystbefolkning. Hovedmotivene er skipsfart, historiske stavangermotiv, dokumentasjonsfoto og familiefoto, og av skip hjemmehørende i Stavanger.

Blant fotografene i vår samling er Julie Lund, en kvinnelig oppdragsfotograf i Stavanger som tok både ulike portretter, bymotiver og interiørfoto. Vi har en stor samling fra Fotohuset Greve, en lokal fotobutikk i Stavanger. Motivene varier fra landskap, skipsportretter, dokumentasjon, og ulike maritime temaer. Museet har også en stor privat samling fra familien Grude, som inneholder ulike familiebilder, stavangermotiver, og motiver fra Rogaland Teater, inklusive skuespillerportretter og scenefotografier.

Vi har mottatt disse fotografiene på ulike måter, noen er innkjøpt og mesteparten er gaver fra familier, sjøfolk og bedrifter. Vi tar fortsatt imot bilder og gaver fra private og bedrifter. Samtidig har museet startet med å samle inn digitale bilder gjennom sosiale medier og andre digitale plattformer.

Fotografiene i samlingene vår blir registret i en database, og et utvalg blir publisert på Digitalt museum som publikum kan bestille. Publikum er også velkomne til å ta direkte kontakt med museet for å bestille foto fra vår samling.   

ST.S-1981-001-0624.jpg#asset:627

M/S "Fisterfjord", bygget i Sunde i Sundhordaland 1921.

Fotografering – dato (antatt): 1920-1950

Fotograf Jan Greve & Co.