KRM

Våre samlinger

Stavanger maritime museum ble opprettet i 1926. Målet var å øke kunnskapen om de maritime næringene og lokal skipsfart.

Samlingen ble bygd opp gjennom innkjøp og gaver fra sjøfolk og deres familier, lokale rederier og bedrifter. Det ble samlet arkiver, gjenstander og fotografier som dokumenterer Rogalands maritime historie, Stavangers by-historie, og sjøfartsnæringens betydning for den kulturelle og økonomiske fremgangen i regionen. Senere har også kystkultur og marinearkeologi stått sentralt i samlingsutviklingen.

stavanger-maritime-museum-8.jpg#asset:16

Sentrale tema i samlingene er fartøyvern og fartøybruk, skipsbygging, håndverk og industriutvikling, maritime næringers utvikling, sjøfolk arbeids- og leveforhold, marinearkeologi og marinarkeologiske funnmaterialer, byhistorie i et maritimt perspektiv og navigasjonshistorisk materiale.

Museets innsamlingsplan har 7 sentrale tema: Rogaland og Stavanger i verden – det internasjonale perspektivet, sjøfartsbyen Stavanger – Byutvikling i et maritimt perspektiv, skipsbygging, bruksbåter, og fartøyvern, sjøfolk og kystbefolkning, skipsled og navigasjon, havets ressurser og framtid, havet som kulturbærer og inspirasjon.