KRM

Skipstegninger

fra Stavanger Støberi & Dok og Rosenberg Mekaniske Verksted

Stavanger maritime museum har et stort tegningsarkiv som består av ca. 6000 konstruksjonstegninger fra de lokale skipsverftene Stavanger Støberi & Dok og Rosenberg Mekanisk Verksted. I tillegg består samlingen av oppmålingstegninger av en rekke bruksbåter bygd i Rogaland.

Ca. 1000 av tegningene til Stavanger Støberi & Dok har blitt registrert i vår database og et utvalgt av dem blitt tilgjengeliggjort på Digitalt museum. Vi arbeider kontinuerlig med registrering og publisering av resten av tegningsarkivet, slik publikum kan se og studere dem.

ST-S.A00306-008-02.jpg#asset:654