KRM

Byhistorie

Sett fra havna

Vi utforsker byens historie fra middelalderen til i dag med utgangspunkt i havna. Hvordan har byen og havna utviklet seg? Hvilke mennesker har hatt sin plass i havna og hva har de arbeidet med? Byens historie knyttes til forholdet mellom mennesket og naturen. Hvordan har lokale naturresurser påvirket livet til menneskene i byen? Hvilke varer har man eksportert og importert? Hvilke aktiviteter har funnet sted i havna?
Undervisningsopplegget tilpasses alderstrinn og kan vinkles til bestemte temaer dere jobber med.