KRM

Marton

en gutt fra seilskutetiden

I over førti år har elever i stavangerskolen lært lokalhistorie gjennom møtet med Marton. Det dramapedagogiske opplegget som tar utgangspunkt i den oppdiktede figuren Marton introduserer elevene for Stavangers 1800-talls historie. Opplegget er skrevet med tanke på Stavanger maritime museum, og utstillingene der. Dette gjør at elevene vil gjenkjenne gjenstander og historie fra heftet når de besøker museet.

MARTON-HEFTET
Det beste utbytte av Marton-opplegget får elevene ved å bruke ressursene i Marton-heftet i forkant av museumsbesøket. Heftet er fordelt på faktatekster og små skuespill. Når elevene kommer til museet, kan de fremføre skuespill og kle seg opp i kostymer som henger klar.

Ser du at Marton er ny? I disse dager "renoverer" og moderniserer vi tegningene i Martonheftet sammen med stavangerillustratøren Ståle Aadland. Følg med!

martonheftet_utsnitt.jpg#asset:5919